PRAZNOVANJE 15 – LETNICE IPA RK KOROŠKA

V petek, 9. 11. 2007 smo s svečano akademijo v hotelu Vabo v Slovenj Gradcu obeležili 15. obletnico delovanja IPA RK za Koroško. Več ustanovnih članov našega sedanjega kluba je že v letu 1990 in 1991 postalo član IPE v okviru IPA Sekcije Avstrije. Iz tega je z voljo, vztrajnostjo in tudi pogumom posameznih članov, nastal RK IPA za Štajersko, Koroško in Prekmurje. Želja po samostojnem regionalnem klubu se nam je izpolnila med prvimi v Sloveniji in sicer je bil naš klub ustanovljen 10. julija 1992, dne 6. novembra1992 (na dan ko je bila IPA Sekcija Slovenije uradno sprejeta v mednarodno organizacijo IPA) pa smo v istem prostoru, kjer smo pripravili praznovanje 15-letnice, tudi uradno razglasili ustanovitev svojega kluba.

15 let je za obstoj neke organizacije ali zgodovinsko zelo kratka doba, ko pa to obdobje gledamo kot prehojeno pot našega društva, vidimo, da je zelo pestro in plodno obdobje, kot je tudi obdobje obstoja naše mlade samostojne države. Številne aktivnosti na družabnem, športnem, kulturnem in socialnem področju, kot tudi več dobro pripravljenih in obiskanih strokovnih srečanj – okroglih miz, so močno zaznamovale 15-letno delo našega kluba, prav tako pa smo s temi aktivnostmi postali prepoznavni v našem okolju. To nam dokazujejo tudi številne pohvale in zahvale za delo ter dobre želje za nadaljnje delo, ki so bile izrečene s strani predsednika IPA Sekcije Slovenije, direktorja PU Slovenj Gradec in župana Mestne občine Slovenj Gradec, sicer tudi predsedujočega Svetu Koroških občin. Na opravljeno delo v 15 letih smo lahko ponosni. Ob tej priložnosti smo izdali tudi jubilejno izdajo biltena, v katerem smo z besedami in slikami opisali našo prehojeno pot in aktivnosti, s strani članov radiokluba pa od 15. oktobra do konca leta 2007 poteka aktivnost radioamaterjev za diplomo v počastitev 15-letnice naše organizacije in je bilo vzpostavljenih že preko 200 zvez z radioamaterji iz vsega sveta. Ob 15-letnici našega kluba je predsednik IPA Sekcije Slovenije, g. FICKO Stanislav, podelil tudi več priznanj za delo našim najbolj aktivnim članom in zunanjim sodelavcem oz. pravnim osebam, ki so aktivno pomagali in prispevali k delu ter uspehom naše organizacije.

Najvišja priznanja, to je PLAKETO IPA so sprejeli

– Stane ISAK
– Željko KLJAJIČ in
– Srečko LAMPRET

ZLATI ZNAK IPA sta sprejela

– Mag. Zlatko HALILOVIČ in
– IPA Regionalni klub Šibensko kninske

SREBRNI ZNAK IPA sta sprejela

– Slavko KOROŠ in
– Zavarovalnica Triglav, Območna enota Slovenj Gradec

BRONASTI ZNAK IPA pa so sprejeli

– Branko ČAGRAN,
– Franc DOBERŠEK, Iztok FERK,
– Mag. Jurij FERME,
– Igor ISAK,
– Marjan LAMPRET,
– Iztok MORI,
– Simona OTIČ,
– Otokar PRAPER,
– Marija PRATNEKAR,
– Mitja PRUŠ,
– Branko SOVINC,
– Jože VERDINEK,
– Marjan ŽGANEC in

zunanji člani

– Elektro Linasi g. Milan LINASI,
– Družba KORATUR d.d. Prevalje,
– Mestna občina Slovenj Gradec,
– Občina Prevalje in
– Občina Radlje ob Dravi.

Prav tako je naš RK podelil priznanja zaslužnim članom in zunanjim sodelavcem za prispevek in pomoč pri delu kluba.

Priznanja so sprejeli:

– mag. Srečko KROPE,
– Franc LESNIK,
– Rajko MEH,
– Boris RAJ,
– Peter PUNGAARTNIK,
– Anton DREVENŠEK,
– Miran ORNIK,
– Simon ŠVARC,
– Mag. Nada KARNIČNIK,
– Rajko PARADIŽ,
– Jože PEČNIK,
– Marija TERTINEK,
– Rajko TERNIK,
– Mirko VAJSBAHER,
– Stefan MOSER,
– Alois OXL,
– Oskar BERNHARD,
– Stanislav FICKO,
– Istvan LIPNIK,
– Zdenko PRIZMIČ,
– Alojz HRNČIČ,
– Milan ZOREC,
– Robert OŠLOVNIK,
– Jože MORIC,
– Jože LAMPRET,
– Vlado LORENCI,
– Gradbeno podjetje Radlje ob Dravi,
– Prostovoljno gasilsko društvo Dravograd,
– DT.SI d.o.o Rače,
– G. Franc FIRŠT,
– PVD SEVER ZA KOROŠKO,
– PSS, OPS Slovenj Gradec,
– Klub upokojenih delavcev PU Maksa PERCA Slovenj Gradec,
– Hotel VABO Sl. Gradec in
– Ansambel STIL- 5
– Barbara BRUSNIK POLUTNIK

Častnemu predsedniku IPA Sekcije Slovenije – ZOREC Milanu je bilo priznanje podeljeno v Domu starostnikov v Ljutomeru.

Ostalim smo podelili priznanja naknadno

KOMPLETEN ALBUM FOTOGRAFIJ PODELITVE SI LAHKO OGLEDATE TUKAJ

Za prispevek se v osebnem imenu in imenu upravnega odbora zahvaljujem vsem našim članicam in članom, vodstvu IPA Sekcije Slovenije, vodstvu Policijske uprave Slovenj Gradec, ostalim društvom, Koroškim občinam in njihovim županom ter vsem družbam in podjetnikom, medijem in vsem ostalim, ki ste nam že ob dosedanjem delu kluba nudili kakršno koli pomoč, kar pa nas zavezuje, da bomo tudi v bodoče vsaj tako uspešni, če ne še bolj.

SERVO PER AMIKECO !

Predsednik: Srečko LAMPRET

Ta vnos je bil objavljen v 2007. Zaznamek za trajno povezavo.