Archive for marec, 2014

VABILO NA ZBOR ČLANOV

sreda, marec 12th, 2014

ČLANOM  IPA RK ZA KOROŠKO

V A B I L O

 

Sklicujem volilni zbor članov IPA, Regionalnega kluba za Koroško, ki bo v sredo, 26. 3. 2014 s pričetkom ob 17.00 uri v prostorih Gasilskega doma v Dravogradu z naslednjim

 

dnevnim redom:

1.Izvolitev organov zbora članov:

–       delovnega predsedstva (delovnega predsednika, 2 člana predsedstva), zapisnikarja,

–       verifikacijsko – volilno komisijo (predsednika, 2 člana) in

–       2 overitelja zapisnika
2.     
Poročila o delu v letu 2013 :

 • predsednika,
 • blagajnika,
 • Nadzornega odbora in
 • Razsodišča;
  3.      Razprava po poročilih in sprejem poročil;
  4.     
  Poročilo verifikacijske komisije (ugotovitev sklepčnosti oz. pravice odločanja);
  5.     
  Beseda gostov;
  6.     
  Razrešitev organov društva;
  7.     
  Izvolitev novih organov društva,
  8.     
  Predlogi in pobude članov
  9.     
  Sprejem programa dela RK za leto 2014;
  10.  
  Sprejem IFN RK za leto 2014;
  11.  
  Razno.

Prosimo, da člani UO o zboru članov obvestite vse člane in poskrbite za udeležbo na zboru članov.

Na zbor članov vabim predstavnika IPA Sekcije Slovenije.

Servo Per Amikeco
                                                                                                      Predsednik RK Koroška
                                                                                                                Iztok Ferk