VABILO NA ZBOR ČLANOV

ČLANOM  IPA RK ZA KOROŠKO

V A B I L O

 

Sklicujem volilni zbor članov IPA, Regionalnega kluba za Koroško, ki bo v sredo, 26. 3. 2014 s pričetkom ob 17.00 uri v prostorih Gasilskega doma v Dravogradu z naslednjim

 

dnevnim redom:

1.Izvolitev organov zbora članov:

–       delovnega predsedstva (delovnega predsednika, 2 člana predsedstva), zapisnikarja,

–       verifikacijsko – volilno komisijo (predsednika, 2 člana) in

–       2 overitelja zapisnika
2.     
Poročila o delu v letu 2013 :

 • predsednika,
 • blagajnika,
 • Nadzornega odbora in
 • Razsodišča;
  3.      Razprava po poročilih in sprejem poročil;
  4.     
  Poročilo verifikacijske komisije (ugotovitev sklepčnosti oz. pravice odločanja);
  5.     
  Beseda gostov;
  6.     
  Razrešitev organov društva;
  7.     
  Izvolitev novih organov društva,
  8.     
  Predlogi in pobude članov
  9.     
  Sprejem programa dela RK za leto 2014;
  10.  
  Sprejem IFN RK za leto 2014;
  11.  
  Razno.

Prosimo, da člani UO o zboru članov obvestite vse člane in poskrbite za udeležbo na zboru članov.

Na zbor članov vabim predstavnika IPA Sekcije Slovenije.

Servo Per Amikeco
                                                                                                      Predsednik RK Koroška
                                                                                                                Iztok Ferk
Ta vnos je bil objavljen v Novice. Zaznamek za trajno povezavo.