Archive for marec, 2008

ZBOR ČLANOV IPA RK KOROŠKA, 26.3.2008, članek sledi

četrtek, marec 27th, 2008

p3260007.JPG

p3260008.JPG

p3260011.JPG

p3260012.JPG

Vabilo na redno letno skupščino RK Koroška

nedelja, marec 9th, 2008

Sklicujem zbor članov (redno letno skupščino) IPA, Regionalnega kluba za Koroško, ki bo v sredo, dne 26. 3. 2008 s pričetkom ob 17.00 uri v prostorih Gasilskega doma v Dravogradu z naslednjim dnevnim redom:

1. Izvolitev organov zbora članov: delovnega predsedstva – delovnega predsednika, 2 članov predsedstva, zapisnikarja, verifikacijske komisije, volilne komisije in 2 overiteljev zapisnika);
2. Poročila o delu v letu 2007 in v mandatnem obdobju 2005 – 2008: ” Predsednika, ” Blagajnika, ” Nadzornega odbora in ” Častnega razsodišča;
3. Razprava po poročilih in sprejem poročil;
4. Poročilo verifikacijske komisije (ugotovitev sklepčnosti oz. pravice odločanja);
5. Obravnava in sprejem sprememb Statuta društva in Pravilnika o finančnem poslovanju;
6. Razrešitev organov društva;
7. Izvolitev novih organov društva,
8. Sprejem programa dela RK za leto 2008;
9. Sprejem IFN RK za leto 2008;
10. Beseda gostov;
11. Razno.

Kandidacijski postopek je že razpisan in prosim, da upoštevate rok za podajo predlogov kandidatov za funkcije v skladu z razpisom. Spremembe statuta in pravilnika o finančnem poslovanju (točka 5) so formalne narave in gre za uskladitev z določbami Zakona o društvih (Ur.l.RS 61/2006).Prosimo, da člani UO o zboru članov (letni skupščini) obvestite vse člane in poskrbite za udeležbo na zboru članov.

SERVO PER AMIKECO!
Srečko LAMPRET
PREDSEDNIK