Vabilo na redno letno skupščino RK Koroška

Sklicujem zbor članov (redno letno skupščino) IPA, Regionalnega kluba za Koroško, ki bo v sredo, dne 26. 3. 2008 s pričetkom ob 17.00 uri v prostorih Gasilskega doma v Dravogradu z naslednjim dnevnim redom:

1. Izvolitev organov zbora članov: delovnega predsedstva – delovnega predsednika, 2 članov predsedstva, zapisnikarja, verifikacijske komisije, volilne komisije in 2 overiteljev zapisnika);
2. Poročila o delu v letu 2007 in v mandatnem obdobju 2005 – 2008: ” Predsednika, ” Blagajnika, ” Nadzornega odbora in ” Častnega razsodišča;
3. Razprava po poročilih in sprejem poročil;
4. Poročilo verifikacijske komisije (ugotovitev sklepčnosti oz. pravice odločanja);
5. Obravnava in sprejem sprememb Statuta društva in Pravilnika o finančnem poslovanju;
6. Razrešitev organov društva;
7. Izvolitev novih organov društva,
8. Sprejem programa dela RK za leto 2008;
9. Sprejem IFN RK za leto 2008;
10. Beseda gostov;
11. Razno.

Kandidacijski postopek je že razpisan in prosim, da upoštevate rok za podajo predlogov kandidatov za funkcije v skladu z razpisom. Spremembe statuta in pravilnika o finančnem poslovanju (točka 5) so formalne narave in gre za uskladitev z določbami Zakona o društvih (Ur.l.RS 61/2006).Prosimo, da člani UO o zboru članov (letni skupščini) obvestite vse člane in poskrbite za udeležbo na zboru članov.

SERVO PER AMIKECO!
Srečko LAMPRET
PREDSEDNIK

Ta vnos je bil objavljen v 2008, Novice. Zaznamek za trajno povezavo.