Archive for the ‘2008’ Category

POHOD NA KOŠENJAK

nedelja, maj 25th, 2008
Tudi letos je IPA RK Koroške organiziral tradicionalni pohod na Košenjak s planinskim piknikom. Vkljub neugodnim vremenskim napovedim smo se v soboto, 24.5.2008 prebudili v lepem sončnem jutru, med samim pohodom pa nas hladila rahla sapica, tako da so bili pogoji za pohod res dobri.

Pohoda se je udeležilo sicer nekaj manj članov kot prejšnja leta, bila pa je navzoča tradicionalna ekipa članov iz vrst upokojencev in ekipa kolegov iz Ruš, ki še ni izpustila nobenega pohoda.

Na vrhu smo seveda opravili svojo planinsko dolžnost vpisa v planinsko knjigo, temu je sledilo skupinsko slikanje in spust do planinske koče. Tam so se nam pridružili še nekateri drugi člani in po izdatni malici sta nas pozdravila organizator pohoda Toni Drevenšek in generalni sekretar IPA Sekcije Slovenije, g. Istvan Lipnik.

Po krajšem druženju smo se odpravili v dolino, zadovoljni z uspešnim pohodom in z obljubo, da prihodnje leto pripeljemo s sabo še več naših kolegic in kolegov.

Za RK Koroško
Stane Isak

KOŠENJAK 2008 – VABILO

sobota, maj 3rd, 2008

Vabilo

kosenjak2008.doc

Turnir v keglanju

torek, april 22nd, 2008

Dne 17.04.2008 je IPA RK KOROŠKA na kegljišču kegljaškega kluba Interokno Dravograd organizirala tekmovanje v kegljanju med NOE in PE PU Slovenj Gradec.  Tekmovanja se je udeležilo pet ekip. Doseženi so bili naslednji rezultati:

1. KLUB MAKSA PERCA        s       2073 podrtimi keglji

2. PP SLOVENJ GRADEC     s       2023 podrtimi keglji

3. SKP                                     s      1967 podrtimi keglji

4. PP DRAVOGRAD               s       1842 podrtimi keglji

5. SUP                                     s       1538  podrtimi keglji

Med posamezniki je največ kegljev podrl LASNIK Ferdo iz PP Slovenj Gradec, ki je podrl 582 kegljev, drugi je bil DREVENŠEK Anton iz SKP s 570 podrtimi keglji in tretji je bil VEČKO Matej iz ekipe PP Dravograd, ki je podrl 551 kegljev.

Vsem nastopajočim ekipam so bila za dosežene rezultate podeljena priznanja, prvim trem ekipam pa pokali. Priznanja in pokale je podelil predsednik IPE KOROŠKA LAMPRET Srečko, ki se je zahvalil tudi predstavnikom KK Interokno, MARKOVIČ Miloradu, mednarodnemu sodniku, ki je vodil tekmovanje in MAROŠEK Rihardu,  za pomoč pri organiziranju tekmovanja.

Tekmovanje je potekalo v športnem in prijateljskem duhu, kar nas zavezuje, da bomo s takšnimi tekmovanji nadaljevali tudi v prihodnjih letih.

SERVO PER AMIKECO!

DREVENŠEK Anton

PODPREDSEDNIK IPA RK KOROŠKO

 

p1010061.JPG

p1010050.JPG

p1010068.JPG

p1010079.JPG

p1010089.JPG

ZBOR ČLANOV IPA RK KOROŠKA, 26.3.2008, članek sledi

četrtek, marec 27th, 2008

p3260007.JPG

p3260008.JPG

p3260011.JPG

p3260012.JPG

Vabilo na redno letno skupščino RK Koroška

nedelja, marec 9th, 2008

Sklicujem zbor članov (redno letno skupščino) IPA, Regionalnega kluba za Koroško, ki bo v sredo, dne 26. 3. 2008 s pričetkom ob 17.00 uri v prostorih Gasilskega doma v Dravogradu z naslednjim dnevnim redom:

1. Izvolitev organov zbora članov: delovnega predsedstva – delovnega predsednika, 2 članov predsedstva, zapisnikarja, verifikacijske komisije, volilne komisije in 2 overiteljev zapisnika);
2. Poročila o delu v letu 2007 in v mandatnem obdobju 2005 – 2008: ” Predsednika, ” Blagajnika, ” Nadzornega odbora in ” Častnega razsodišča;
3. Razprava po poročilih in sprejem poročil;
4. Poročilo verifikacijske komisije (ugotovitev sklepčnosti oz. pravice odločanja);
5. Obravnava in sprejem sprememb Statuta društva in Pravilnika o finančnem poslovanju;
6. Razrešitev organov društva;
7. Izvolitev novih organov društva,
8. Sprejem programa dela RK za leto 2008;
9. Sprejem IFN RK za leto 2008;
10. Beseda gostov;
11. Razno.

Kandidacijski postopek je že razpisan in prosim, da upoštevate rok za podajo predlogov kandidatov za funkcije v skladu z razpisom. Spremembe statuta in pravilnika o finančnem poslovanju (točka 5) so formalne narave in gre za uskladitev z določbami Zakona o društvih (Ur.l.RS 61/2006).Prosimo, da člani UO o zboru članov (letni skupščini) obvestite vse člane in poskrbite za udeležbo na zboru članov.

SERVO PER AMIKECO!
Srečko LAMPRET
PREDSEDNIK