PRVO SREČANJE PREDSTAVNIKOV IPA RK KOROŠKE Z BODOČIMI ČLANI IZ MAKEDONIJE

V nadaljevanju dogovorov, da IPA RK Koroška nudi pomoč pri včlanjevanju kolegov iz R Makedonije v IPO, smo iskali tudi možnost neposrednega srečanja. Ta možnost se je pokazala v začetku meseca marca letos, ko naj bi g. ZAFIROVSKI skupaj s sodelavci službeno obiskal R Slovenijo. Sestanek je bil časovno nekoliko prestavljen na kasnejši datum, pa smo vkljub polni zasedenosti makedonske delegacije, vseeno uspeli ujeti krajši časovni termin za naše srečanje.

V četrtek, dne 15.3.2007 popoldne, je bilo v Ljubljani prvo srečanje z bodočimi člani IPE iz R Makedonije. Iz IPA Regionalnega kluba za Koroško sta bila navzoča predsednik regionalnega kluba, g. LAMPRET Srečko in podpredsednik regionalnega kluba g. ISAK Stane, ki je istočasno tudi podpredsednik IPA Sekcije Slovenije, na sestanku pa je sodeloval tudi mednarodni delegat IPA Sekcije Slovenije, g. PRIZMIČ Zdenko. Iz R Makedonije so bili navzoči g. ZAFIROVSKI Voislav, kateri v R Makedoniji vodi koordinacijo sodelovanja z IPO, sodelovala pa sta še g. TODOROVSKI Ljupčo in g. NIKOLOV Mitko, v pogovorih pa nam je nudil pomoč g. VODUŠEK Robert, svetovalec pri Evropski komisiji za področje policijskih reform v R Makedoniji.

Po krajši osebni predstavitvi smo hitro preskočili formalne in jezikovne bariere, tako da je pogovor stekel v prijetnem in prijateljskem vzdušju. Najprej je predsednik LAMPRET predstavil Koroško regijo in delovanje našega regionalnega kluba, podpredsednik ISAK je predstavil razvoj in delovanje slovenske sekcije, mednarodni delegat PRIZMIČ pa je predstavil delovanje mednarodne IPE in pot ter način vključevanja novih sekcij v mednarodno združenje IPE.

Kolegi iz Makedonije so v glavnih potezah predstavili organiziranost njihove policije, njihove poglede na članstvo v IPI in se predvsem zanimali za pot do polnopravnega članstva v mednarodni organizaciji. Poleg pojasnil, smo jim posredovali tudi nekaj gradiva o organiziranosti in delovanju mednarodne IPE, naše sekcije in regionalnega kluba. Iz razgovora smo zaključili, da ni nobenih zadržkov za nadaljnjo vključevanje policistov iz R Makedonije v IPO, prav tako ne za nadaljnjo sodelovanje, zato smo si izmenjali naslove in telefonske številke, za kontaktno osebo iz IPA RK Koroške je bil izbran g. ISAK Stane, iz Makedonske strani pa g. ZAFIROVSKI Voislav. Na obeh straneh je bila izražena tudi želja, da se srečamo tako na območju, kjer deluje naš regionalni klub, kot na območju naših pridruženih članov v Makedoniji.

Servo per amikeco ! Stane Isak


PRIZMIČ Zdenko, ZAFIROVSKI Voislav, LAMPRET Srečko, NIKOLOV Mitko,
ISAK Stane in VODUŠEK Robert (gledano iz desne proti levi)


Udeleženci srečanja (iz desne proti levi): PRIZMIČ Zdenko, TODOROVSKI Ljupčo,
VODUŠEK Robert, ISAK Stane,NIKOLOV Mitko in LAMPRET Srečko

Makedonski kolegi v razgovoru z mednarodnim delegatom PRIZMIČ Zdenkom

TODOROVSKI Ljupčo, ZAFIROVSKI Voislav in NIKOLOV Mitko ob predstavitvi
IPA RK Koroške(iz desne proti levi)

ISAK Stane, ZAFIROVSKI Voislav in LAMPRET Srečko
ob zaključku srečanja (iz desne proti levi)

Ta vnos je bil objavljen v 2007. Zaznamek za trajno povezavo.