Okrogla miza

 

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

POLICIJA

POLICIJSKA UPRAVA SLOVENJ GRADEC

 
IPA SEKCIJA
SLOVENIJA

REGIONALNI KLUB ZA KOROŠKO

     
     
 

IPA Sekcija Slovenija, REGIONALNI KLUB ZA KOROŠKO, je v sodelovanju s POLICIJSKO UPRAVO SLOVENJ GRADEC, dne 8.aprila 2003 v KULTURNEM DOMU v Slovenj Gradcu, organiziral javno

O K R O G L O M I Z O

na temo


Na okrogli mizi je sodelovalo okoli 300 udeležencev, problematiko in poglede s tega področja pa je predstavilo deset uglednih strokovnjakov iz različnih struktur.

Okroglo mizo, ki je bila organizirana na pobudo IPA RK Koroška, sta odprla direktor PU Sl.Gradec,
mag. Srečko KROPE, kateri je okrogli mizi zaželel uspešno delo

in predsednik regionalnega kluba IPE za Koroško, g. Stane ISAK, kateri je predstavil
organiziranost in vlogo IPE.

Sledila so uvodna predavanja, v katerih so predavatelji predstavili svoje poglede in izkušnje
s tega področja.

Varuh človekovih pravic, g. Matjaž HANŽEK, je izpostavil pravico do zaščite ljudi
pred vsemi oblikami nasilja,

Predstavnica kriminalistične službe iz Generalne policijske uprave Ministrstva za notranje zadeve, ga. Tatjana MUŠIČ, je predstavila problematiko nasilja v družini v slovenskem prostoru

Direktor Policijske uprave Slovenj Gradec, g. Srečko KROPE, pa je predstavil statistične
podatke za območje Koroške.


Sodnica za prekrške, ga.Petra ČAS, je predstavila svoje izkušnje s področja kaznovanja kršiteljev,


Dr. Peter KADIŠ pa predstavil program usposabljanja zdravnikov, za zaznavanje elementov

nasilja pri žrtvah.


Javni tožilec, g. Ivo ŠUMEJ, je predstavil možnosti in pristope tožilstva na področju nasilništva,


ga. Boža VITEŽNIK RAJ, pa je kritično spregovorila o zaščiti žrtev nasilja.


Zanimiva je bila predstavitev zakonodaje in izkušenj avstrijske policije, katero je predstavil
major Johan SCHRANZER, iz BG Wolsberg,


Predstavnici Društva KLJUČ iz Ljubljane, pa sta predstavili problematiko trgovine z ljudmi.

Poleg občanov in policistov so na okrogli mizi sodelovali tudi dijaki tretjih in četrtih letnikov srednjih šol iz območja Koroške, navzoči pa so bili tudi delavci strokovnih organov, ki prihajajo pri svojem delu v stik z žrtvami nasilja, od sodnikov za prekrške, do šolskih psihologov in socialnih delavcev ter predstavnikov občin.

S strani IPE se je okrogle mize udeležilo večje število članov našega regionalnega kluba,
odzvali pa so se tudi kolegi iz drugih regionalnih klubov. Zlasti smo bili veseli navzočnosti mednarodnega delegata IPE Sekcije Slovenije, g. Zdenka PRIZMIČA, predsednika regionalnega kluba IPE za Posavje, g. Ivana UREKA in sekretarja regionalnega kluba za Štajersko, g. Bojana UDOVČA.

Po podanih referatih gostujočih gostov je sledila razprava, v kateri so gosti odgovarjali na vprašanja. Skupno smo lahko ugotovili, da smo sicer odprli strani problematike, ki je bila v preteklosti kar nekaj časa tabu tema, ker se je vse dogajalo znotraj družinskih krogov, torej za štirimi stenami, danes pa nam čas in možnosti, ki nam jih daje družba, odpira nova poglavja in nove pristope.

Vsi si želimo, da bi bilo te problematike čim manj, da ne bomo ugibali, kaj se še skriva v tistem sivem polju in upamo, da smo odgovorili vsaj na kakšno skrito vprašanje ter da smo pokazali kakšno
novo pot za rešitev osebnega problema.

Servo per amikeco!

predsednik RK Koroška

podpredsednik sekcije Slovenije

predsednik socialne komisije

Stane Isak

Ta vnos je bil objavljen v 2003. Zaznamek za trajno povezavo.

Dodaj odgovor