Letna skupščina 2003

LETNA SKUPŠČINA
RK KOROŠKE IN

PODELITEV IPA PRIZNANJ


V sredo, dne 12. marca 2003 je RK IPE za Koroško imel redno letno skupščino, na kateri so pregledali delo za preteklo leto in sprejeli program aktivnosti za naslednje obdobje, v zaključnem delu pa so bila podeljena tudi prva IPA priznanja v naši sekciji.


Skupščine so se poleg delegatov iz posameznih organizacijskih enot in upokojenih članov, udeležili tudi gostje iz IPA Sekcije Slovenije, v zaključnem delu pa so se pridružili tudi zunanji simpatizerji IPE, ki so sprejeli priznanja.


Predsednik ISAK Stane je v svojem poročilu o delu za preteklo leto poudaril, da je delo našega RK potekalo na treh pomembnih segmentih in sicer na izvedbi volilne skupščine, na tradicionalnih športnih in družabnih prireditvah ter na izvedbi svečane akademije ob 10.obletnici IPA RK Koroške. Vse planirane aktivnosti so bile v celoti izvedene, za kar se je zahvalil vsem članom RK, posebej pa še tistim članom upravnega odbora, ki so bili nosilci posameznih aktivnosti. Pri tem se je posebej zahvalil upokojenim članom, ki aktivno sodelujejo v teh aktivnostih.


Kritičen pa je bil do tistih članov, ki se že leta ne pojavljajo pri nobenih aktivnostih IPE, čeprav so redni člani, običajno pa so to isti člani in iz istih delovnih sredin. Pri tem je poudaril, da imamo izredno bogat in raznoliki program aktivnosti, tako da je atraktiven za vsakogar, seveda pa smo dovzetni za vsake nove pobude.

Posebej je izrazil zadovoljstvo nad stanjem članstva, saj se vkljub posameznim izstopom, le to vsako leto povečuje. Včlanjujejo se zlasti mladi policisti, ki se na novo zaposljujejo v policiji, nekaj novih članov pa je tudi iz vrst upokojencev, ki so do sedaj omahovali.


Skupščino so pozdravili tudi gostje in sicer generalni sekretar sekcije LIPNIK Istvan, mednarodni delegat PRIZMIČ Zdenko in blagajnik HRNČIČ Alojz, kateri so čestitali k uspešnemu delu RK in zaželeli uspešno delo tudi v prihodnje.

Po sprejemu poročil smo potrdili tudi zaključni račun za preteklo ter finančni plan za naslednje leto.

Sledila je podelitev IPA priznanj.

Priznanja so sprejeli:

ZLATI ZNAK:

ČLANI IPE:

1. ISAK Stanislav

2. KLJAJIČ Željko

3. LAMPRET Srečko

SREBRNI ZNAK:

ČLANI IPE:

1. HALILOVIČ Zlatko

2. PUNGARTNIK Peter

3. RAJ Boris

 

ZUNANJI SIMPATIZERJI:

1. ZAVAROVALNICA TRIGLAV

BRONASTI ZNAK:

ČLANI IPE:

1. ABRAHAM Ferdo

2. KOBALE Marjan

3. KOROŠ Slavko

 

ZUNANJI SIMPATIZERJI:

1. LORENCI Vlado, L.V.P. d.o.o., Ravne na Koroškem

2. ŠTALEKER Jože, AVTOŠTALEKER, Slovenj Gradec

Priznanja je prisotnim prejemnikom ob pomoči delovnega predsednika podelil generalni sekretar sekcije LIPNIK Ištvan, ostalim odsotnim pa bodo podeljena ob prvi primerni slovesnosti.

Predsednik ISAK Stane se je prejemnikom priznanj, zlasti zunanjim, posebej zahvalil za njihovo pomoč in sodelovanje v preteklem obdobju v pričakovanju še nadaljnjega dobrega sodelovanja.
Ta vnos je bil objavljen v 2003. Zaznamek za trajno povezavo.

Dodaj odgovor