VČLANITEV MAKEDONSKIH POLICISTOV V IPO

Koncem leta 2006 je vodstvo RK Koroške obiskal naš dolgoletni član KREBL Aleksander, kateri je že nekaj časa zaposlen kot Mednarodni ekspert za področje policijskih reform pri Evropski Agenciji za Rekonstrukcijo v Republiki Makedoniji. Med izmenjavo novic nam je prenesel tudi vprašanje ali se lahko tudi makedonski policisti vključijo v IPO. Ker je Republika Makedonija postala samostojna država, njihova policija pa se pravkar reorganizira v sodobno policijo po evropskih načelih, smo ocenili, da za včlanitev v IPO ni nobenih zadržkov.

Proučili smo tudi pot in način včlanjevanja in ocenili, da jim pri tem lahko naš regionalni klub nudi ustrezno pomoč, seveda če so makedonski kolegi za to zainteresirani. KREBL Aleksander nas je ponovno obiskal v začetku meseca januarja letos in nas seznanil, da so makedonski kolegi zelo zainteresirani za našo pomoč in sodelovanje, zato smo mu dali vso potrebno dokumentacijo in nasvete za prve korake njihovega vključevanja v IPO. Dne 25.1.2007 so makedonski policisti pod mentorstvom našega člana KREBL Aleksandra sklicali iniciativni odbor, na katerem je bilo navzočih okoli 30 policistov, kateri se želijo vsi včlaniti v IPO preko našega regionalnega kluba. Na tem sestanku so tudi izvolili koordinatorja za vključitev v IPO, to je g. ZAFIROVSKEGA, kateri je poleg še devetih kolegov že izpolnil prijavnico za včlanitev. Prijavnice smo potrdili na seji upravnega odbora RK Koroške in jih že posredovali v izdelavo članskih izkaznic. Kolegom iz Makedonije želimo uspešno pot na vključevanju v IPO.

SERVO PER AMIKECO !

Stane Isak

VČLANITVE POLICISTOV R MAKEDONIJE V IPA SEKCIJO SLOVENIJE, REGIONALNI KLUB KOROŠKA – POROČILO Dne 25.01.2007 ob 13.00 uri je bila v prostorih Ministrstva za notranje zadeve R Makedonije v Skopju organizirana predstavitev na temo: »Možnosti pridružitve – včlanitve policistov R Makedonije v IPA Sekcijo Slovenije, Regionalni Klub Koroška.« Na pobudo policistov Ministrstva za notranje zadeve R Makedonije, je član IPA Sekcije Slovenije, Aleksander Krebl predstavil pomen delovanja IPA. Aleksander Krebl je član Regionalnega Kluba Koroška in trenutno zaposlen kot ekspert pri EU, zadolžen za izvedbo reforme v policiji R Makedonije. Predstavitve se je udeležilo okoli 30 zaposlenih Ministrstva za notranje zadeve R Makedonije. Namestnik ministra za notranje zadeve R Makedonije g. Voislav Zafirovski in Predsednik sindikata policije R Makedonije g. Tihomir Klimoski sta v imenu policistov izrazila željo po včlanitvi. Aleksander Krebl je omenjene seznanil z vsebino in pomenom delovanja IPA in z pogoji za včlanitev v IPA Sekcijo Slovenija, Regionalni Klub Koroška. Prvo pristopno izjavo je podpisal Namestnik ministra za notranje zadeve R Makedonije g. Voislav Zafirovski.

Predstavitev delovanja IPA v prostorih MNZ R Makedonije


Izročitev pristopnih izjav g. Voislavu Zafirovskemu

Udeleženci predstavitve, zaposleni v MNZ R Makedonije


Aleksander Krebl in Namestnik ministra za notranje zadeve g. Voislav Zafirovski pri podpisovanju prve
pristopne izjave k IPA Sekciji Slovenije, Regionalnemu Klubu Koroška


Snežana Krebl, Aleksander Krebl, Voislav Zafirovski in Nena Zafirovska, po končani predstavitvi
SERVO PER AMIKECO Aleksander Krebl

Ta vnos je bil objavljen v 2007. Zaznamek za trajno povezavo.