PODPIS LISTINE O SODELOVANJU MED RK KOROŠKA IN RK ŠIBENSKO KNINSKA

PODPIS LISTINE O SODELOVANJU MED RK KOROŠKA IN RK ŠIBENSKO KNINSKA

V sklopu tradicionalnega planinskega pohoda na Košenjak, je bila v soboto dne 13.5.2006 podpisana listina o sodelovanju med IPA Regionalnim klubom za Koroško in IPA Regionalnim klubom Šibensko kninska iz Republike Hrvaške. Podpis listine predstavlja simbolno dejanje, s katerim sta predsednika regionalnih klubov Sreèko Lampret za RK Koroška in Jadran Škugor za RK Šibensko kninska formalno potrdila dobro sodelovanje in prijateljstvo med kluboma.

 

 

Po naših podatkih je to prvi primer formalne potrditve uspešnega sodelovanja med dvema kluboma iz razliènih držav. Predstavniki IPA RK Šibensko kninska so se pred tem v zadnjih dveh letih že udeležili veè družabnih, športnih in strokovnih prireditev na Koroškem – tradicionalnega IPA plesa, kegljanja, aktivno
so sodelovali na Okrogli mizi z naslovom Policijski postopek, stres, posledica, nazadnje pa so se štirje njihovi èlani vkljuèno s predsednikom udeležili planinskega pohoda na Košenjak. Svoja druženja oziroma obiske smo vedno izkoristili tudi za izmenjavo delovnih izkušenj in pogledov na policijsko delo z razliènih delovnih podroèij, ki je zelo sorodno, a hkrati se najdejo tudi številne razlike. Ob teh obiskih so si hrvaški kolegi ogledali tudi nekatere naše enote in si izmenjali delovne izkušnjez vodstvom PU in komandirji PP.

Med vodstvi in člani obeh klubov so se v zadnjih letih stkala številna prijateljstva, za katera smo se odloèili, da jih bomo še poglobili. Hrvaški kolegi so nam poleg povabil na njihova sreèanja, v septembru organizirajo mednarodni ribolovni turnir, obljubili tudi pomoè pri organizaciji letovanj oz. poèitnic na njihovem zares lepem delu srednjega Jadrana, ki ima poleg največjega števila otokov na Jadranskem morju, tudi najvišji hrvaški vrh v pogorju Dinare na Kninskem obmoèju, zato pri njih ni razvito le plavanje in ribolov, ampak imajo tudi aktivno planinsko sekcijo. Predsednika obeh klubov sta delila preprièanje, da podpis listine ne bo le mrtva èrka na papirju, ampak le formalna osnova za nadaljevanje in nadgradnjo dosedanjega uspešnega sodelovanja. Geslo IPA "servo per amikeco" (služiti prijateljstvu) takšna dejanja vsekakor potrjujejo.
Ta vnos je bil objavljen v 2006. Zaznamek za trajno povezavo.

Dodaj odgovor