SKUPŠČINA RK Koroška 2005

LETNA SKUPŠČINA IPA RK KOROŠKA

V sredo, dne 6. aprila 2005 je bila v Gasilskem domu v Dravogradu redna volilna skupščina IPA RK za Koroško.

Skupščine se je poleg delegatov iz posameznih organizacijskih enot udeležil tudi predstavnik IPA Sekcije Slovenije, g. HRNČIČ,

ki je navzoče pozdravil v imenu sekcije in zaželel uspešnodelo še naprej.

Po izvolitvi organov skupščine je delovni predsednik ČAGRANBranko vodil skupščino posprejetem dnevnem redu. Na podana poročila ni bilo pripomb, zato je bila izglasovana razrešnica
staremu upravnemu odboru in organom društva. Na predlog kandidacijske komisije, ki je pripravila volilno listo,je bila ta izglasovana z vsemi glasovi prisotnih članov.

V
organe društva so bili izvoljeni:

I. UPRAVNI ODBOR:

1. LAMPRET Srečko, predsednik

2. MORI Iztok, podpredsednik

3. FERK Iztok, podpredsednik

4. ISAK Stane, podpredsednik

5. ABRAHAM Ferdo, sekretar

6. PRATNEKER Manca, blagajnièarka

7. OTIČ Simona, zapisnikarica

8. DREVENŠEK Anton, član

9. VERDINEK Jože, član

10. HOHNJEC Jože, član

11. ŠVARC Simon, član

12. PLANINŠEC Vilko, član

13. ISAK Igor, član

14. ROTOVNIK Janez, član

15. ŽVIKART Miha, član

16. PRAZNIK Friderik, član

17. ČAGRAN Branko.

II.
NADZORNI ODBOR:

1. PRUŠ Mitja, predsednik

2. ROGLŠEK Zlatko, član

3. KRAPEŽ Viktor, član.

III.
RAZSODIŠČE:

1. KLJAJIČ Željko, predsednik

2. PUNGARTNIK Peter, član

3. KLUG Vojko, član.

Predsednik društva LAMPRET Srečko je predstavil program dela za leto 2005,kateri je bil potrjen. V razpravi, ki je sledila v zaključnem delu skupščine, sta svoje delo in predvidene aktivnosti predstavila Gradišnik Ivan,predstavnik IPA RC in ŠVARC Simon, predstavnik IPA Kluba motoristov. S pojasnili in pripombami so v razpravi sodelovali še sekretar ABRAHAM Ferdo, predsednik razsodišèa KLJAJIČ Željko, podpredsednik ISAK Stane in še nekateri drugi člani.

Servo
per amikeco ! Stane Isak

Ta vnos je bil objavljen v 2005. Zaznamek za trajno povezavo.

Dodaj odgovor